Slogan “mở lon Việt Nam”: Buộc chỉnh sửa, nhưng không nên đánh giá nặng nề!

Cục Văn hóa cơ sở đã ra văn bản yêu cầu Coca-Cola chỉnh sửa slogan quảng cáo.
Cục Văn hóa cơ sở đã ra văn bản yêu cầu Coca-Cola chỉnh sửa slogan quảng cáo.
Cục Văn hóa cơ sở đã ra văn bản yêu cầu Coca-Cola chỉnh sửa slogan quảng cáo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top