Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên YouTube, Google

Có khoảng 100 nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip thông tin xấu độc. Ảnh minh hoạ: Theo TPO
Có khoảng 100 nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip thông tin xấu độc. Ảnh minh hoạ: Theo TPO
Có khoảng 100 nhãn hàng trong nước vi phạm quảng cáo trong các clip thông tin xấu độc. Ảnh minh hoạ: Theo TPO
Lên top