Sau phản ánh của báo Lao Động, 9 hộ dân được giao đất tái định cư

Chị Đậu Thị Thuần vui mừng vì đã được cấp đất tái định cư sau nhiều năm kiến nghị. Ảnh: QĐ
Chị Đậu Thị Thuần vui mừng vì đã được cấp đất tái định cư sau nhiều năm kiến nghị. Ảnh: QĐ
Chị Đậu Thị Thuần vui mừng vì đã được cấp đất tái định cư sau nhiều năm kiến nghị. Ảnh: QĐ