Cán bộ mua hồ sơ bồi hoàn, giải tỏa của dân rồi đòi tăng hỗ trợ, tái định cư

Công văn "hỏa tốc" của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh việc mua hồ sơ giải tỏa bồi hoàn rồi "yêu sách" đòi tăng giá. Ảnh: Nhật Hồ.
Công văn "hỏa tốc" của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh việc mua hồ sơ giải tỏa bồi hoàn rồi "yêu sách" đòi tăng giá. Ảnh: Nhật Hồ.
Công văn "hỏa tốc" của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chấn chỉnh việc mua hồ sơ giải tỏa bồi hoàn rồi "yêu sách" đòi tăng giá. Ảnh: Nhật Hồ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top