Sạt lở tại đê hữu sông Đáy, người dân bất an

Thân đê hữu sông Đáy đoạn qua địa bàn xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, (Ninh Bình) xuất hiện nhiều đoạn sạt lở. Ảnh: NT
Thân đê hữu sông Đáy đoạn qua địa bàn xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, (Ninh Bình) xuất hiện nhiều đoạn sạt lở. Ảnh: NT
Thân đê hữu sông Đáy đoạn qua địa bàn xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, (Ninh Bình) xuất hiện nhiều đoạn sạt lở. Ảnh: NT
Lên top