Cảnh báo ngập úng và sạt lở đất ở khu vực Trung Trung Bộ

Sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam từ mùa mưa 2020 đến nay chưa khắc phục xong. Ảnh: TY
Sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam từ mùa mưa 2020 đến nay chưa khắc phục xong. Ảnh: TY
Sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam từ mùa mưa 2020 đến nay chưa khắc phục xong. Ảnh: TY
Lên top