Sân vận động sức chứa 22.000 chỗ bỏ hoang nhiều năm đang được cải tạo lại

Sân vận động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi nhưng bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: NT
Sân vận động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi nhưng bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: NT
Sân vận động Ninh Bình với sức chứa 22.000 chỗ ngồi nhưng bỏ hoang nhiều năm. Ảnh: NT
Lên top