Phạt thật nặng khi cản trở nhà báo, phóng viên tác nghiệp

Lên top