Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Những kì nghỉ mệt mỏi?

Biển người đông như kiến ở Sầm Sơn chiều 30.4. (Ảnh: Zing)
Biển người đông như kiến ở Sầm Sơn chiều 30.4. (Ảnh: Zing)