Nhiều ý kiến trái chiều về việc bêu tên người không đóng tiền làm đường

Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.
Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.
Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.
Lên top