Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nhiều ý kiến trái chiều về việc bêu tên người không đóng tiền làm đường

Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.
Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.
Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.
Lên top