Viết tiếp bài “Vì sao một lô đất vẫn bán được cho nhiều người?”:

Nhận cọc 500 triệu đồng, nhưng nhận nợ... 7 tỉ đồng

Giấy xác nhận nợ 7 tỉ đồng tiền đặt cọc sang nhượng lô đất của ông Trần Văn Vân. Ảnh: H.H
Giấy xác nhận nợ 7 tỉ đồng tiền đặt cọc sang nhượng lô đất của ông Trần Văn Vân. Ảnh: H.H
Giấy xác nhận nợ 7 tỉ đồng tiền đặt cọc sang nhượng lô đất của ông Trần Văn Vân. Ảnh: H.H