Người dân vẫn phản ánh thủ tục hành chính phiền hà, nhiêu khê

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top