Những trường hợp thẻ CCCD bị thu hồi, tạm giữ

Điều 28 Luật Căn cước công dân quy định cụ thể những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ thẻ CCCD.

Infographic

Lên top