Người dân hối hả, vội vã đổ về các bến xe để rời Thủ đô