Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dòng người chôn chân hàng giờ không ra khỏi nội đô về quê nghỉ lễ