Người dân giữa Thủ đô sống chung với ô nhiễm nước thải, rác thải