Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân giữa Thủ đô sống chung với ô nhiễm nước thải, rác thải