Nghệ An: Gian nan các dự án đầu tư nước sạch nông thôn

Dự án nước sạch nông thôn tại huyện Đô Lương ( Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Dự án nước sạch nông thôn tại huyện Đô Lương ( Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Dự án nước sạch nông thôn tại huyện Đô Lương ( Nghệ An). Ảnh: Quang Đại
Lên top