Nghệ An: Đại hội khối cơ quan tỉnh không hoa, không giấy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: TD.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: TD.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội cơ quan tỉnh Nghệ An. Ảnh: TD.
Lên top