Nên khai báo "di chuyển nội địa" tại nhà để qua chốt kiểm soát nhanh chóng

Lên top