Tài xế xe luồng xanh có thể khai báo y tế tại nhà qua web để lấy mã QR code

Người dân chỉ cần có điện thoại thông minh, truy cập vào trang web của Bộ, lấy mã QR để qua chốt kiểm soát nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình.
Người dân chỉ cần có điện thoại thông minh, truy cập vào trang web của Bộ, lấy mã QR để qua chốt kiểm soát nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình.
Người dân chỉ cần có điện thoại thông minh, truy cập vào trang web của Bộ, lấy mã QR để qua chốt kiểm soát nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình.
Lên top