Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nên dùng tên địa danh tỉnh, thành phố đặt tên cho đường phố Hà Nội

Địa danh Điện Biên Phủ được đặt thành tên đường ở Hà Nội (Ảnh minh họa, theo laodong.com.vn)
Địa danh Điện Biên Phủ được đặt thành tên đường ở Hà Nội (Ảnh minh họa, theo laodong.com.vn)