Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Lùm xùm Phạm Anh Khoa-Phạm Lịch: Cần có chế tài cho hành vi "quấy rối tình dục"

Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch trong "Trời sinh một cặp".
Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch trong "Trời sinh một cặp".