Phạm Lịch đáp trả khi bị Phạm Anh Khoa tố tội vu khống

Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch.
Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch.
Phạm Anh Khoa và Phạm Lịch.
Lên top