Lùm xùm chủ tịch huyện ưu ái con trai: UBND huyện ra quyết định kết thúc sự ưu ái

rụ sở UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị -nơi ông Võ Thanh, Chủ tịch UBND ra quyết định ưu ái cho con trai chuyển từ công chức địa chính xã lên chuyên viên dự án huyện. Ảnh: X.H
rụ sở UBND huyện Hướng Hóa, Quảng Trị -nơi ông Võ Thanh, Chủ tịch UBND ra quyết định ưu ái cho con trai chuyển từ công chức địa chính xã lên chuyên viên dự án huyện. Ảnh: X.H