Luật trẻ em: Không nên hiểu “đăng ảnh con lên Facebook là vi phạm pháp luật”

Trẻ em được bí mật thông tin cá nhân. Ảnh: HN
Trẻ em được bí mật thông tin cá nhân. Ảnh: HN