Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2020)

Hy sinh hơn 70 năm vẫn chưa được công nhận liệt sĩ

Bà Trần Thị Ngọc Điệp suốt 3 năm lặn lội tìm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho cậu ruột là ông Nguyễn Văn Huệ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Bà Trần Thị Ngọc Điệp suốt 3 năm lặn lội tìm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho cậu ruột là ông Nguyễn Văn Huệ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Bà Trần Thị Ngọc Điệp suốt 3 năm lặn lội tìm hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho cậu ruột là ông Nguyễn Văn Huệ. Ảnh: Gia đình cung cấp
Lên top