Gia Lâm: Chính quyền xã Cổ Bi chuyển nhượng đất ruộng chỉ bằng “miệng”?

Mảnh đất ruộng tại khu Xép được giao cho nhà chùa canh tác từ thời xưa.
Mảnh đất ruộng tại khu Xép được giao cho nhà chùa canh tác từ thời xưa.
Mảnh đất ruộng tại khu Xép được giao cho nhà chùa canh tác từ thời xưa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM