Đủ năm đóng hưởng lương hưu có được thanh toán BHXH một lần?

Lĩnh lương hưu. Ảnh Hải Nguyễn.
Lĩnh lương hưu. Ảnh Hải Nguyễn.
Lĩnh lương hưu. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top