Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dự án hồ chứa nước Krông Pắc thượng (Đắk Lắk): Dân tố giác đền bù đất lấn chiếm trái phép

Người dân cho rằng, cùng là đất lấn chiếm có người đền bù và có người không như vậy là không công bằng. Ảnh: H.L
Người dân cho rằng, cùng là đất lấn chiếm có người đền bù và có người không như vậy là không công bằng. Ảnh: H.L