Đèn tín hiệu giao thông “ngoảnh mặt” trên quốc lộ 51