Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đèn tín hiệu giao thông “ngoảnh mặt” trên quốc lộ 51