Dân "tố" công an thiếu khách quan trong giải quyết TNGT

Hiện trường vụ tai nạn ngày 9.8.2018 làm xe bà Nam bay lên giải phân cách.
Hiện trường vụ tai nạn ngày 9.8.2018 làm xe bà Nam bay lên giải phân cách.
Hiện trường vụ tai nạn ngày 9.8.2018 làm xe bà Nam bay lên giải phân cách.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top