Công việc là hợp tác, không nên “xin”!

Nếu tự tin về năng lực hãy mạnh dạn ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với mình (Ảnh minh họa) - Nguồn: HRinsider
Nếu tự tin về năng lực hãy mạnh dạn ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với mình (Ảnh minh họa) - Nguồn: HRinsider
Nếu tự tin về năng lực hãy mạnh dạn ứng tuyển vào những vị trí phù hợp với mình (Ảnh minh họa) - Nguồn: HRinsider