Con bị tai nạn phải cưa chân, cha tố Bệnh viện Chợ Rẫy tắc trách, vô cảm

Bệnh nhân Thúy Huyền bị đoạn chi sau tai nạn, phải dùng chân giả. Ảnh: QH
Bệnh nhân Thúy Huyền bị đoạn chi sau tai nạn, phải dùng chân giả. Ảnh: QH