Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh vụ “lô đất bán cho nhiều người”