Chọn hoa khôi bằng mọi giá làm gì để bị chê là sắc đẹp “ao làng”!

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2020 không chọn được ngôi vị hoa khôi. Ảnh: BT
Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2020 không chọn được ngôi vị hoa khôi. Ảnh: BT
Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam năm 2020 không chọn được ngôi vị hoa khôi. Ảnh: BT
Lên top