Đặng Thu Thảo và các Hoa hậu Việt Nam: Người hạnh phúc, người ly hôn

Đặng Thu Thảo và các Hoa hậu Việt Nam tạo được thành công nhưng trong đó không ít người lại có tình duyên lận đận. Ảnh: SV
Đặng Thu Thảo và các Hoa hậu Việt Nam tạo được thành công nhưng trong đó không ít người lại có tình duyên lận đận. Ảnh: SV
Đặng Thu Thảo và các Hoa hậu Việt Nam tạo được thành công nhưng trong đó không ít người lại có tình duyên lận đận. Ảnh: SV
Lên top