Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chính quyền lúng túng xử lý trạm thu phát sóng “chui”

Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trái phép ngang nhiên xây lắp và hoạt động trong khu dân cư.
Trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trái phép ngang nhiên xây lắp và hoạt động trong khu dân cư.