Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần xóa tư tưởng “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” của công chức

"Tháng giêng là tháng ăn chơi" (Ảnh Minh họa theo kênh Phụ nữ).
"Tháng giêng là tháng ăn chơi" (Ảnh Minh họa theo kênh Phụ nữ).