Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cần thực hiện lại việc công khai xin lỗi đối với “tử tù” Hàn Đức Long

Hỗn loạn tại buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long (Ảnh: VNE)
Hỗn loạn tại buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long (Ảnh: VNE)