Cần bỏ ngay xếp loại “hạnh kiểm yếu”, nhà trường không phải nơi "kết án"

Năm 2019 một trường học ở Hải Phòng đã không cho các em xếp loại yếu kém được học lớp dự thi giáo viên dạy giỏi khiến dư luận bức xúc. Ảnh Phạm Đông
Năm 2019 một trường học ở Hải Phòng đã không cho các em xếp loại yếu kém được học lớp dự thi giáo viên dạy giỏi khiến dư luận bức xúc. Ảnh Phạm Đông
Năm 2019 một trường học ở Hải Phòng đã không cho các em xếp loại yếu kém được học lớp dự thi giáo viên dạy giỏi khiến dư luận bức xúc. Ảnh Phạm Đông
Lên top