Bộ Tài chính đã điểm đúng “huyệt” nhà đầu tư mong đợi

Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trước báo cáo về việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trước báo cáo về việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trước báo cáo về việc áp dụng lô giao dịch tối thiểu 10 cổ phiếu để bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top