Biết thương yêu, giúp người gặp khó khi cần thiết là đã có lý tưởng sống!

Đội SOS sinh viên Đại học Đông Á tình nguyện giúp dân hồi hương sửa xe trên đường về quê. Ảnh: PC
Đội SOS sinh viên Đại học Đông Á tình nguyện giúp dân hồi hương sửa xe trên đường về quê. Ảnh: PC
Đội SOS sinh viên Đại học Đông Á tình nguyện giúp dân hồi hương sửa xe trên đường về quê. Ảnh: PC
Lên top