Người trong cuộc kể quá trình ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện ở tỉnh Quảng Trị

Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân ở huyện Triệu Phong. Ảnh: NV.
Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân ở huyện Triệu Phong. Ảnh: NV.
Nữ ca sĩ Thủy Tiên trao quà cho người dân ở huyện Triệu Phong. Ảnh: NV.
Lên top