Bệnh “đau xương phát triển” ảnh hưởng đến chiều cao như thế nào?