5.000 con heo bị tiêm thuốc an thần, cán bộ thú y không thể vô can

 Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp
Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp
Số heo bị tiêm thuốc an thần bị đề nghị tiêu hủy. Ảnh: C49B cung cấp