17 năm bị hàng xóm chặn, phá lối đi, chính quyền "lững lờ"

Lối lên nhà bà Dậu lại bị hàng xóm lật tung vào ngày 29.7.2017, nhưng cũng như mọi lần, chính quyền lại làm ngơ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lối lên nhà bà Dậu lại bị hàng xóm lật tung vào ngày 29.7.2017, nhưng cũng như mọi lần, chính quyền lại làm ngơ. Ảnh: Nguyễn Hùng