Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lũ lụt miền Trung và những bức ảnh lay động tâm can

Nhà phao của dự án “Nhà chống lũ” đã nổi theo dòng nước – Ảnh sưu tầm
Nhà phao của dự án “Nhà chống lũ” đã nổi theo dòng nước – Ảnh sưu tầm