Gần 19 tỉ đồng để tu bổ, tôn tạo di tích chùa Một Cột

Lên top