Đồng Nai tiếp nhận 290 công dân về từ Thái Lan cách ly tập trung

Tiếp nhận các công dân cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Tiếp nhận các công dân cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Tiếp nhận các công dân cách ly tại Đồng Nai. Ảnh: Anh Vũ
Lên top