Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, truy vết toàn thị xã Kinh Môn

Các nhân viên xét nghiệm COVID-19 làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các nhân viên xét nghiệm COVID-19 làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Các nhân viên xét nghiệm COVID-19 làm việc xuyên đêm tại CDC Hải Dương. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp
Lên top